Zubní implantologie v Ostravě

Zubní implantát je titanový šroubovitý pilíř nahrazující kořen zubu, který se během chirurgického zákroku zavede do čelisti. Vyrábějí se z titanu nebo titanové slitiny. Implantáty mohou sloužit ke zhotovení fixní protetické práce nebo k uchycení snímatelné protézy. Po ztrátě zubu dochází přirozeným procesem k úbytku kosti a proto je nutné v některých případech před implantací chybějící kost doplnit (augmentace) a teprve po zhojení zavést do takto připravené kosti implantát. ZUBNÍ IMPLANTATY OSTRAVA.

Kdy užít zubní implantát

Ke ztrátě vlastních zubů může během života dojít z mnoha důvodů. Zubní implantát je na rozdíl od klasického můstku vhodnějším alternativním protetickým řešením, neboť splňuje všechny funkce původního zubu a navíc je jeho přirozenou a věrnou kopií, bez nutnosti zbrousit (degradovat) jiné okolní zuby (jako v případě můstku). Proto se implantace hodí zejména tam, kde jsou okolní zuby zdravé a bylo by zbytečné do nich zasahovat.

Augmentace

Augmentace – úprava kostní tkáně před implantací nebo v průběhu implantace.

Rozhodujícím kritériem pro náhradu zubů implantáty je dostatečné množství kosti, která bude implantát obklopovat. Po ztrátě zubu čelistní kost vždy více či méně ubývá-atrofuje. Současná implantologie problém s nedostatkem kosti řeší pomocí augmentace (zvětšení objemu kostní tkáně) umělým materiálem.

Postup implantace

Zákrok se provádí v lokálním umrtvení a pro pacienta je tedy bezbolestný. Navrtání se provádí do kosti v místě ztraceného zubu. Hloubka vrtu dosahuje cca 7 mm - 1,5 cm. Do vrtu se zavede implantát, který je opatřen závitovým systémem a operační pole se uzavře stehem. Přibližný čas zákroku je cca 30 - 45 minut. Není třeba se obávat jakéhokoli diskomfortu. Ihned po zákroku je pacient schopen věnovat se svým povinnostem bez bolesti či jiných omezení. Přesto je doporučeno nevystavovat se větší fyzické námaze alespoň jeden den po zákroku. Po řádném vhojení zavedeného implantátu (cca 3 měsíce) a posléze vhojovacího válečku se provede otisk „pooperačního pole“ otiskovací hmotou, která po ztuhnutí putuje k dalšímu zpracování do laboratoře, kde podle otisku zubní technik zhotoví korunku nebo můstek, který se pomocí speciálních klíčů zafixuje na vhojený implantát. Za příznivých podmínek je možno provést zavedení implantátu a jeho zatížení protetickou náhradou ještě tentýž den.

Výhody zubních implantátů

-při ztrátě jednoho zubu není nutno obrousit sousední a někdy jinak zcela zdravé zuby jako u konvenčních fixních můstků

-částečnou snímatelnou či dokonce celkovou náhradu lze mnohdy nahradit fixním můstkem, tzn. pacient může mít zuby opět „napevno“, což zajistí pevný a jistý skus na rozdíl od snímatelných zubních náhrad

-pomocí implantátů lze zajistit lepší držení snímatelných zubních náhrad

-při úspěšném vhojení implantátu nedochází k úbytku čelistní kosti, jako je tomu u bezzubé čelisti

-implantát je ideálním způsobem nahrazení ztracených zubů např. u mladých pacientů, kteří přišli o zuby při úrazu (dopravní nehody, sport atd.)

ZUBNÍ IMPLANTATY OSTRAVA

Náhrada jednoho zubu pomocí implantátu

Náhrada jednoho zubu

Náhrada tří zubů pomocí zubních implantátů

Náhrada tří zubů

Ošetření bezzubé čelisti pomocí zubních implantátů

Náhrada bezzubé čelisti

Rentgenový snímek zubního implantátu